Så undviker ni ett kostsamt informationskaos

Värdefulla insikter din organisation inte får missa när ni väljer nytt intranät

 

Funderar du över varför er internkommunikation och interna informationsspridning inte fungerar på ett tillfredsställande sätt? Det beror troligen på att det upplevda värdet av informationen är otillräckligt, förmodligen i kombination med att ert kommunikation- och informationssystem inte erbjuder tillfredställande användbarhet. Vågar du även gå steget längre och fundera över vad detta kostar er och vilka risker det är förknippat med vad gäller t.ex. känslig information som kommer på villovägar?

I detta whitepaper får du bland annat:

  • En tydligare redogörelse för bakomliggande orsaker
  • Svar på vilka konsekvenser en okontrollerad informationsspridning får
  • Hur du etablerar en genomtänkt informationsplattform som används och fyller sitt syfte